Хүнсний бүтээгдэхүүний олон улсын тээвэрлэлтийн зардал, шаардагдах хугацааг мэдэхийг хүсэж байна уу?

Холбоо барих

WhatsApp : +81 70-1429-8395
WhatsApp Chat

Хүнсний бүтээгдэхүүн
болон боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг
олон улс руу тээвэрлэх
явцад шаардагдах температурын хяналт
шаардлага зэргийн талаар
санал асуулт байвал бидэнтэй холбоо барина уу.

Мах, ногоо, жимс зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг
Японы онгоцны буудлаас аль ч орон руу тээвэрлэнэ.
Бүтээгдэхүүнээс нь хамаарч гэрт тань хүргэж өгөх боломжтой.

Хүнсний бүтээгдэхүүний
төрлүүд

Үхрийн мах, гахайн мах, тахианы мах, загас, боловсруулсан загасан
бүтээгдэхүүн, жимс ногоо, цэцэг гэх мэт

Мах, ногоо, жимс зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүн
олон улсад тээвэрлэх

Дотоод дахь хүргэлт

Манай байгууллага нь агуулах эсвэл үйлдвэрээс нисэх онгоцны буудал хүртэл тээвэрлэлтийг хянаж хариуцан ажиллах боломжтой.* Та өөрөө мөн аваачин өгөх боломжтой.

Дахин савлах болон
хүйтэн температур дахь
савалгаа

Бүтээгдэхүүний нөхцлийн дагуу тохирох савлагааг зохион байгуулж ажилна.

Экспортын хуудас
болон нэхэмжлэх хуудас

Манай байгууллага нь бүтээгдэхүүн экспортлоход шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд тусална.* Эцсийн байдлаар нэхэмжлэх хуудас зэрэг гарын үсэг шаардлагатай бичиг баримтыг тээвэрлэгч өөрөө хянан үйлдэх ёстой.

Ургамал, Амьтны
эрүүл ахуйн
хяналтын тусгаарлалт

Онгоцны буудал дээр ирсэн ачаа барааг гарган авч, ургамал болон амьтны гаралтай бараа бүтээгдэхүүнийг тусгаарлан шинжилгээ авна. * Тусгаарлалтын улмаас цаг хугацааны алдагдал гарахгүй.
* Бүтээгдэхүүний алдагдал гарахгүй

Гаалийн бүрдүүлэлт

Япон доторх гаалийн бүрдүүлэлтийн бичиг баримтыг бүрдүүлж бэлэн болгоход тусална.

Хөргөсөн болон
Хөлдөөсөн бүтээгдэхүүн
хадгалалт

Бүтээгдэхүүн бүрийн нисэх онгоцны буудалд дээр буух цаг нь зөрсөн тохиолдолд хөргөгчинд болон хөлдөөгчинд хадгалах боломжтой.

Аль ч улс орон, нисэх
онгоцны буудал руу
хүргэгдэх бүтээгдэхүүний
агаарын тээврийн
зохион байгуулалтууд

Шууд болон дамжин өнгөрөх нислэгийг шийдэж өгөх тул хүнсний бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх улс эсвэл нисэх онгоцны буудлыг зааж өгнө үү.

Даатгал
Зохицуулалт

Мах, ногоо, жимс зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг даатгалд хамруулах боломжтой.* Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.

Экспорт болон импорт

Бид бүх гэрээ, тээврийн зохицуулалт, бичиг баримт бүрдүүлэлт, бэлэн мөнгө хүлээн авах ажлыг хариуцна.

Онгоцны буудлаас бараа бүтээгдэхүүн гаргаж авах

Онгоцны буудлаас бараа бүтээгдэхүүн гаргаж авах

Тээвэрлэлт болон
тээвэрлэлтийн үйл явц

flow

Хэрэв танд санал асуулт байвал
бидэнтэй холбоо барина уу.

Холбоо барих

WhatsApp : +81 70-1429-8395
WhatsApp Chat

Nopat.Inc 3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0054 JAPAN

WhatsApp : +81 3-6365-6230
Дотоодын : 03-6365-6230