Компаний танилцуулга

Компани Nopat Inc.
Вэбсайт https://nopat.co.jp/en
Хаяг 3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054 JAPAN
Утас WhatsApp : +81 70-1429-8395
Дотоод : 03-6365-6230
ФАКС +81 50-3488-8665
Удирдах алба Юута Кубо: Үүсгэн байгуулагч/Захирал
Хирохито Каваниши: Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан огноо 2010 оны 7-р сар
Nopat.Inc 3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0054 JAPAN

WhatsApp : +81 3-6365-6230
Дотоодын : 03-6365-6230