Ngôn ngữ
JA CN KR
VI
MS MN SI EN PL FR ES AR
Liên hệ

Giới thiệu NOPAT

Tên Công ty Cổ phần TNHH NOPAT
Website https://nopat.co.jp/en
Địa chỉ 3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054 JAPAN
Điện thoại Nhật Bản: +81 3-6365-6230
Zalo: +81 70-1429-8388
FAX +81 50-3488-8665
Ban Điều Hành KUBO Yuta: Người sáng lập / Giám đốc điều hành
KAWANISHI Hirohito: Tổng giám đốc
Ngày thành lập tháng 8 năm 2010
Công ty Cổ phần TNHH NOPAT
3F Sakura Bldg, 1-10-1 Kandanishikicho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0054 JAPAN

Nhật Bản: +81 3-6365-6230
Zalo: +81 70-1429-8388